My name is Louis Meulstee. Born in 1962, a husband, a father, a professional photographer and a globetrotter who enjoys great food and drinks and loves outdoor cooking.

 In 1994, I started my own business after having worked with great pleasure as a photographer for my previous employer, the Ministry of Defence for 6 years, specifically in the Audiovisual service for the Royal Netherlands Navy. For this job I was sent abroad to numerous war zones and foreign reconstruction programs. Besides that, there were also plenty of interesting projects here in my own country.

My passion is photographing people (in their work situation) and because of that, I like to distinguish myself as a 'people photographer'. When I'm busy with photography, I try to iconize my models. Opposite to that kind of work is my reporting in the professional sector for, among others, the Ministry of Defense. The pursuit of capturing action in a perfect moment is what appeals to me a great deal.
These last few years I have developed a strong preference for working with external (flash) lighting as this allows me to freely alter an existing situation and give it a cinematic, somewhat theatrical atmosphere, compliant to the client's wishes.
The photo's that are portrayed here on this website are mostly portraits, pictures of work situations and images of active reports of various natures. 

Besides commercial photography, I published a portrait photo book in 2016. The book's story takes place in beautiful Friesland, in the village of Jorwert to be specific. Over a period of 6 years, I made black and white portraits of the people there, the natives and regulars of Jorwert. For this feat, I drove more than 28.000 km.

 

Mijn naam is Louis Meulstee. Geboren in 1962. Echtgenoot, vader, professioneel fotograaf, filmliefhebber en reislustig. Houdt van lekker eten, drinken en buiten koken.

In 1994 ben ik mijn eigen onderneming gestart. Mijn vorige werkgever was het Ministerie van Defensie (Koninklijke Marine), waar ik met veel plezier zes jaar als fotograaf bij de Audio-visuele Dienst heb gezeten. In deze functie werd ik uitgezonden naar crisishaarden en wederopbouwprogramma’s in het buitenland. Daarnaast was er ook interessant werk te maken in eigen land.

Mijn passie is het fotograferen van mensen (in hun werksituatie) en daarmee kun je mij direct het beste omschrijven als ‘mensenfotograaf’. Wanneer ik bezig ben met fotografie, heb ik de eigenschap mijn modellen te ikoniseren. Een tegenpool van dat werk is het maken van reportages in de actieve sector zoals o.a het Ministerie van Defensie. Het jagen naar het moment (in de actie) spreekt mij daarin erg aan.
De laatste jaren heb ik een sterke voorkeur ontwikkeld voor het werken met extern (flits) licht waarmee ik de bestaande situatie naar mijn eigen hand kan zetten en deze een filmisch, enigszins een theatrale tint kan geven. Al naar gelang de wens van de opdrachtgever.
De foto’s die op deze website te zien zijn, zijn voornamelijk portretten, werksituaties en beelden van actief reportagewerk van uiteenlopende aard. 

Naast commerciële fotografie, heb ik in 2016 een fraai portret fotoboek uitgebracht. Het verhaal van het boek speelt zich af in het mooie Friesland, in het dorp Jorwert om precies te zijn. Ik maakte daar zwart-wit portretten van dorpsbewoners. Dorpsgezichten, mensen uit Jorwert. Deze portretten maakte ik over een periode van 6 jaar. Daarvoor reed ik meer dan 28.000 km.